Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Tí ĐôMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 180 Deviations 662 Comments 15,793 Pageviews
×

Newest Deviations

love

Favourites

Groups

Activity


deviantID

qdlego
Tí Đô
Vietnam
:bulletorange:Name:Gô

:bulletorange:Bday:01/02

:bulletorange:From:QN

:bulletorange:School:Kiến Trúc Văn Lang & SK điện ảnh,TP HCM.

Current Residence: VietNam
Interests
:bulletorange:Nếu bạn thích phong cách của tôi thì hãy liên hệ với group chúng tôi
:bulletblack:Black and red Artwork commission: $5-$10: Gồm hình ảnh của model và nền (Nếu edit theo ý bạn chúng tôi sẽ lấy thêm 2$)

ex: Donghae superman by qdlego   yoochun tumb by qdlego   Hae ss4 by qdlego
:bulletblack:Urban style commission :$10 ( size 800x600px) $15 ( size 1024x768px) $20 (size 1280x960px) Nếu edit theo ý bạn chúng tôi sẽ lấy thêm 2$

ex: DBSK in Paris by qdlego   DBSK Rock by qdlego   Beast go to school by qdlego  

:bulletblack: Color Collage Artwork commission: $15 ( size 800x600px) $20 ( size 1024x768px) Nếu edit theo ý bạn chúng tôi sẽ lấy thêm 3$

ex: Donghae Color Collage by qdlego   Top1 by qdlego   Eunhyuk Color by qdlego

:bulletblack: Vintage Collage Artwork commission: $15 ( size 800x600px) $20 ( size 1024x768px) $30 (size 900x1200px)Nếu edit theo ý bạn chúng tôi sẽ lấy thêm 5$

ex: Hangeng-20110211 by qdlego   DONGHAE 3 by qdlego   Donghae Degital Collage by qdlego

:bulletblack:Tumb Artwork commission: $5 (size 500x500px) $10( size900x900px) (Nếu edit theo ý bạn chúng tôi sẽ lấy thêm 2$)

ex: Active Boys by qdlego   Hyukjae Romantic by qdlego

:bulletblack:Scrapbook:$30 (Tùy bạn chọn size,vì theo bố cục chi tiết Kit nên chúng tôi không edit theo ý bạn)

ex: YooChun Summer by qdlego   Donghae-Go to School by qdlego  Birthday Lego 2 by qdlego

:bulletblue::bulletblue::bulletblue:Note:
:bulletred:Nếu bạn có thắc mắc hãy liên hệ qua yahoo:quangdulego
:bulletred:Bạn đặt từ 3 artwork trở lên sẽ làm miễn phí file in cho bạn (có thể in làm thiệp,tấm lót chuột,poster,...)
Bạn đặt từ 5 artwork trở lên sẽ được giảm so với giá 10% và thêm 2 Card design
:bulletred:Khi nhận được 100% tiền từ bạn chúng tôi sẽ tiến hành design và giao sản phẩm trong 5 ngày
:bulletred:bạn chuyển tiền qua tài khoản của tôi
Tên chủ tài khoản:LÊ QUANG DỰ
Ngân hàng Vietcombank số Tk:0271000735068
Ngân hàng BIDV số Tk:13010000889808
THANK YOU --- :hug: :hug: :hug:
---

Comments


Add a Comment:
 
:iconyuwei2304:
YUWEI2304 Featured By Owner May 21, 2014  Hobbyist Interface Designer
THX+FAV<3
Reply
:iconkmkman86:
kmkman86 Featured By Owner May 17, 2014  Hobbyist Artist
thanks for +fav.EXO Emoticon#8 
Reply
:iconmonkeyfishlove:
monkeyfishlove Featured By Owner May 10, 2014
Thanks for the fave!!! but OMG I LOOOOOVE YOUR EDITS!!! ;A;
Reply
:iconbnthao:
bnthao Featured By Owner Dec 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
hey gái <3
Reply
:iconyujie1998:
YUJIE1998 Featured By Owner Aug 5, 2013
thanks for the +fav 
Reply
:iconkhaledzz9:
khaledzz9 Featured By Owner Feb 15, 2013
Thanks for the Fav :)
Reply
:iconh-r158:
h-r158 Featured By Owner Feb 1, 2013   General Artist
Happy Birthday :cake::party:
Reply
:iconforeverk-popfan:
ForeverK-PoPFan Featured By Owner Feb 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconpastelstar2plz::iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz::iconlubplz::iconcumple1plz::iconcumple2plz::iconlubplz::iconpastelstar2plz::iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz:
:iconbummy3::iconyaayplz::iconcakecookieplz::iconcakepinkplz::iconpandaballoonplz::iconhappybirthdaysignplz::iconcakepinkplz::iconcakecookieplz::iconyaayplz::iconbummy3:
Reply
:iconrenesmits:
renesmits Featured By Owner Jan 27, 2013  Hobbyist General Artist
Thanks for the fave! I'm glad you enjoy!
Reply
:iconvernics:
Vernics Featured By Owner Oct 2, 2012  Professional
Thanks for the :+fav:
Reply
Add a Comment: